Interdyscyplinarna konferencja ‚Światło’

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Światło”, która odbędzie się  w  piątek, 16-go października br. godz. 9:00 w  trybie online za pośrednictwem platformy ZOOM.US.

Link do  transmisji video znajduje się w programie imprezy.

W imieniu komitetu organizacyjnego
Grzegorz Pawłowski
Małgorzata Jabłońska

Kolokwium – Filozoficzne problemy wiedzy

Zapraszamy do udziału w partnerskim kolokwium Filozoficznych Problemów Wiedzy PAN, które odbędzie się w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 w dniu  28/02/2020, s. 154godz. 11:30.

Referat pt. Uwagi o zasadzie antropicznej i matematyce wygłosi profesor Jerzy Król (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) – streszczenie wystąpienia

W imieniu Prezydium FS i organizatorów: Zbigniew Król (IFiS PAN), Józef Lubacz (PW), Krzysztof Wójtowicz (UW)

Grzegorz Pawłowski i Małgorzata Jabłońska

Kolokwium – Naturalność znaków ikonicznych

Zapraszamy do udziału w partnerskim seminarium Towarzystwa Semiotycznego „Znak-Język -Rzeczywistość”, które odbędzie się 17/01/2020 r.  w Instytucie Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3, I p., sala nr 4., godz. 16.45. Referat na temat Naturalność znaków ikonicznych wygłoszą dr Piotr Kozak (UwB) i Nastazja Stoch (KUL). Streszczenie referatu.

w imieniu Prezydium FS
Grzegorz Pawłowski

Kolokwium – Obraz

Zapraszamy do udziału w partnerskim kolejnym IFiS PAN „Filozoficzne problemy wiedzy”, które odbędzie się 24/01/2020 r.  w  Warszawie w Pałacu Staszica w sali 154, godz. 11:30. Referat na temat Znaczenie obrazu w pismach Jana Damasceńskiego wygłosi Członkini naszego Forum  dr Maria Magdalena Dylewska (Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim TN KUL).

w imieniu Prezydium FS
Grzegorz Pawłowski

Seminarium – Filozoficzne problemy wiedzy

Zapraszamy do udziału w kolejnym wydarzeniu partnerskiego seminarium Filozoficzne problemy wiedzy, które odbędzie się  13/12/2019 r. godz. 11:30, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 154.

Referat na temat Koncepcja post-trangresyjnej nadinterpretacji w filogenezie i ontogenezie matematyki wygłosi prof. Zbigniew Semadeni – streszczenie wykładu

Prezydium FS

Interdyscyplinarna konferencja – Światło

Zapraszamy do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Światło, która odbędzie się 12/05/2020 r. w Warszawie, przy ul. Dobrej 55. Program współtworzą przedstawiciele różnych dziedzin i dyscyplin nauki.

W imieniu Prezydium FS
Grzegorz Pawłowski
Małgorzata Guławska-Gawkowska
Małgorzata Jabłońska

Kolokwium – Język a ideologia

Listopadowe kolokwium w rozszerzonej formule pt. Język a ideologia odbędzie się dnia 22/11/2019 w budynku Lingwistyki Stosowanej przy ul. Dobrej 55 w sali 01076. Program wydarzenia kliknij

Zapraszają
Małgorzata Guławska-Gawkowska
Grzegorz Pawłowski

Kolokwium – Instrumenty diagnozy naukowej

W roku akademickim 2019/20 formuła naszego Forum ulega zmianie. Kolokwia będą odbywały się w dwugłosie interdyscyplinarnym: lingwistyka i inne dziedziny/dyscypliny nauki. 
 
Najbliższe kolokwium pt. Instrumenty diagnozy naukowej: koncept i metoda w naukach humanistycznych i ścisłych odbędzie się 27/09/2019 r. godz. 15:00–18:00 w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej, ul. Szturmowa 4, s. 306. Referaty wygłoszą Grzegorz Pawłowski (UW) oraz Bartłomiej Skowron (PW). Po prezentacji referatów planowana jest zwyczajowa dyskusja. 
 
Kolokwium jest organizowane w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia UW
 
Zapraszają 
Anna Bajerowska (PIK) i Prezydium FS

Kolokwium – Filozoficznych problemów wiedzy

Zachęcamy do wzięcia udziału w partnerskim seminarium Filozoficznych problemów wiedzy, które odbędzie się w dniu 12/04/2019 r. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, o godz. 11:30. Referat nt. Czy semantyka odróżnia prawo naturalne od prawa stanowionego? wygłosi dr Andrzej Malec (Kochański i Partnerzy, ekspert BCC)

W imieiu organizatorów w osobach: Zbigniew Król, Józef Lubacz, Krzysztof Wójtowicz

Zaprasza
Prezydium IFS

Kolokwium – Gramatyka w cybernetyce

Następne kolokwium grupy seminaryjnej ‚Filozoficzne problemy wiedzy’ odbędzie się  22/02/2019 r.  w Pałacu Staszica IFiS PAN, s. 154, godz. 11:30. Kolokwium zainicjuje Leszek Jaskulski referatem pt. Gramatyka w cybernetyce. Referat stanowi kontynuację problemów lingwistycznych, które były przedmiotem obrad listopadowego i styczniowego spotkania IFiS oraz IFS.
W referacie zostaną poruszone następujące kwestie:
 • klasyczny i rozszerzony system autonomiczny
  – omówienie potrzeby rozszerzenia klasycznego systemu
  – zróżnicowane bodźców na proste i językowe (strukturalne)
  – akwizycja języka a „sterowanie  we własnym interesie”
 • wzorzec problemów i jego gramatyczny odpowiednik
  – cybernetyczne pojęcie wzorca, wzorzec problemów
  – propozycja odwzorowania problemów w gramatyce naturalnej
  – przykłady kategorii problemów
  – status 7. przypadku deklinacji – Wołacza
 •  język naturalny a język formalny
  – definicja języka w paradygmacie cybernetycznym
  – logika języków formalnych
 • mózg gotowy na język
  – omówienie przełomowych momentów ewolucji mózgu
  – hipoteza powstania języka
  – rozszerzenie horyzontu badań ewolucji języków naturalnych
 • model wiedzy w paradygmacie cybernetycznym
  – wiedza jako wewnętrzny model rozeznanej rzeczywistości
  – transfer wiedzy przez barierę system/środowisko
  – integracja językowa umysłu i rzeczywistości.

W imieniu organizatorów w osobach Zbigniew Król, Józef Lubacz oraz Krzysztof Wójtowicz zapraszają

Grzegorz Pawłowski, Iwona Jacewicz